Aký je rozdiel medzi príspevkom a dotáciou ?

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Príspevok uznanému športu (PUŠ) je garantovaný finančný príspevok štátu organizáciám, ktoré splnili defiované podmienky a sú uznané ako Národné športové zväzy (NŽS). LERMAS je súčasťou NŠZ – Slovenský národný aeroklub. PUŠ je zo zákona príspevok, ktoré tieto organizácie dostávajú na základe výsledkov a ďalších definovaných kritérií. Výška PUŠ sa stanovuje výpočtom.

Dotácia je štátna nenárokovateľná finančná podpora športovej organizácii. Pridelenie dotácií posudzujú určené ministerské komisie na základe dodaných podkladov.

Next Aký je rozdiel medzi príspevkom pre talentovanú mládež a príspevkom pre mládež do 23 rokov ?
Table of Contents