Aký je rozdiel medzi príspevkom a dotáciou ?

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Príspevok uznanému športu (PUŠ) je garantovaný finančný príspevok štátu organizáciám, ktoré splnili defiované podmienky a sú uznané ako Národné športové zväzy (NŽS). LERMAS je súčasťou NŠZ – Slovenský národný aeroklub. PUŠ je zo zákona príspevok, ktoré tieto organizácie dostávajú na základe výsledkov a ďalších definovaných kritérií. Výška PUŠ sa stanovuje výpočtom.

Dotácia je štátna nenárokovateľná finančná podpora športovej organizácii. Pridelenie dotácií posudzujú určené ministerské komisie na základe dodaných podkladov.

Table of Contents