Aký je rozdiel medzi Organizačnou jednotkou združenia a Občianskym združením ?

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Občianske združenie je samostatná právnická osoba zaregistrovaná na Ministerstve vnútra. Údaje o občianskom združení sú uložené v registri mimovládnych neziskových organizácií. Občianske združenie má pridelené IČO štatistickým úradom.

Organizačné jednotky zriaďuje samotné občianske združenie. Spôsob vytvárania organizačných jednotiek musí byť uvedený v stanovách združenia. Organizačné jednotky nemajú povahu právnických osôb a môžu konať len vo vymedzenom rozsahu, ktorý určí občianske združenie, ktoré organizačnú jednotku vytvorilo.

Previous Ako zistím či môj klub je organizačná jednotka alebo riadne O.Z. ?
Next Aký je skutočný stav vzťahov medzi SNA a LERMAS ?
Table of Contents