Ako zistím či môj klub je organizačná jednotka alebo riadne O.Z. ?

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Všetky registrované organizácie na Slovensku majú pridelené IČO. Správcom IČO je Štatistický úrad SR. Na jeho stránkach je uvedený register organizácií. V tomto registri zadajte IČO vášho klubu. Vo výpise nájdite položku: Právna forma

Ak Právna forma má číslo 731 – jedná sa o organizačnú jednotku inej organizácie. (v LERMAS sú v takejto forme zvyčajne modelárske kluby, ktoré sú organizačnou jednotkou Zväzu modelárov Slovenska)

Ak Právna forma má číslo 701 – jedná sa o riadne registrované občianske združenie – samostanú právnickú osobu

Table of Contents