Ako sa stanovuje výška členského príspevku v LERMAS ?

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Výšku členského príspevku odsúhlasuje najvyšší orgán LERMAS – konferencia – hlasovaním.

Návrh na výšku členského príspevku má právo podať každý člen LERMAS.

Table of Contents