Ako sa stanovuje výška členského príspevku v LERMAS ?

You are here:
< Back

Výšku členského príspevku odsúhlasuje najvyšší orgán LERMAS – konferencia – hlasovaním.

Návrh na výšku členského príspevku má právo podať každý člen LERMAS.