Aké údaje obsahuje moja FAI licencia ?

How Can We Help?
< Back
You are here:
Print

Okrem bežných osobných údajov sú na licenčnom preukaze FAI nasledujúce dôležité údaje:

  • FAI licence No. – je to interné číslo vrámci číslovania licencií na FAI. Toto číslo sa u každého člena mení každý rok (je to v podstate poradové číslo vydávaných FAI licencií). Z praktického hľadiska sa nikde nepoužíva
  • NAC licence No. – vaše FAI licenčné číslo v tvare SVKxxxx. Číslo je prideľované sekterariátom a v rámci LERMAS je toto číslo jedinečné
  • FAI ID – vaše identifikačné číslo vrámci FAI. Toto číslo je jedinečné a je spojené len s Vašou osobou.
Table of Contents