Stanovy

Združenie bolo zaregistrované dňa 27.7.2017 na Ministerstve vnútra do registra občianskych združení pod číslom: VVS/1-900/90-51628

Stanovy združenia sú dostupné z tohoto odkazu.

Originál stanov (scan) je dostupný na tomto odkaze.

Predchádzajúca stránka: Orgány asociácie Nasledujúca stránka: Poistenie