Poistenie

Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. pre poistenie činnosti členov asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti.

Poistná zmluva je dostupná z tohoto odkazu.

Súčasťou poistnej zmluvy sú aj Všeobecné poistné podmienky  a Osobitné poistené podmienky spoločnosti Kooperatíva a.s.

Pre predsedov klubov, organizátorov a usporiadateľov súťaží a iných verejných podujatí a individuálnych členov prinášame manuál, ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Pre nečlenov o.z. je možné pripoistenie pre jednotlivé akcie osobitne. (10€ na akciu/osobu).

V prípade, že na Vašich akciách sa zúčastnia nečlenovia alebo zahraniční účastníci je potrebné najmenej 24 hodín pred konaním podujatia doručiť vyplnené tlačivo pre nečlenov o.z. alebo tlačivo pre zahraničných účastníkov. Kontaktné údaje sú uvedené v manuále na poslednej strane.

LeRMAS ešte rokuje s poisťovňou Kooperatíva o možnosti indiviruálneho pripoistenia do výšky poistnej sumy 2.000.000 € (potrebné pre krajiny AUT,D a ďalšie)

 

Prípravný výbor LERMAS

 

Predchádzajúca stránka: Stanovy Nasledujúca stránka: Zápisnice