Aktualizácia zoznamu členov a FAI licenčné čísla

Na stránke Zoznamu členov Vám prinášame aktualizovaný zoznam registrovaných členov a klubov LERMAS. Jednotlivci a predsedovia klubov podľa uvedeného zoznamu

môžu vytlačiť členské preukazy FAI a to tak, že v na koniec tohoto odkazu za posledné lomítko doplníte svoje FAI ID. FAI ID a licenčné čísla sú uvedené v aktualizovanom zozname členov LERMAS.

https://sportinglicences2.fai.org/licence/check-licencee/

Tento odkaz slúži aj organizátorom súťaží, aby mohli skontrolovať platnosť licenčných čísel súťažiacich.

O označovaní modelu licenčným číslom pojednáva dokument CIAM FAI Sporting Code Section 4 - CIAM General Rules

i) The national identification mark followed by the National FAI licence number or the FAI Unique ID number. The letters and numbers must be at least 25 mm high and appear at least once on each model (on the upper surface of a wing for Free Flight models).

i) Národný identifikačný znak (pre Slovensko je to SVK) nasledovaný národným FAI licenčným číslom alebo unikátnym číslom FAI ID. Písmená a čísla musia byť vysoké minimálne 25 mm a na každom modeli sa musia vyskytovať aspon 1x (na voľných modeloch na hornom povrchu krídla).

Príklad označenia modelu:

SVK1125 alebo SVK24606


Návrat
feb 25, 2018 Kategória: General Publikované: acsontos
Nasledujúca stránka: Ako sa stať členom