Informácia o licenčných číslach FAI

Vážení priatelia-modelári

konfrerencia LERMAS schválila, že kazdý člen LERMAS bude držiteľom FAI licenicu a národné licencie už nebudú udržiavané.

 

V súčasnosti prebieha proces vytvárania (obnovovania) FAI licencií, ale tento proces je časovo náročný, kedže je potrebné spracovať cca 950 licencií.

Hromadný upload registračného listu licencií je síce možný, ale aj tak je potrebné každu jednu licenciu odkontrolovať a potvrdiť.

Licencie sú teda spracovávané po kluboch, ide teda o jednorázovú dávku cca 6-30 licencií. V súčasnosti je spracovaných cca 250 licencii, ostava spracovať teda ešte cca 700 licencií.

V prípade, že licenciu je nutné urýchlene vydať (napr. z dovôdu účasti na súťaži), je možné prednostne spracovať obnovenie (pridelenie ) FAI licencie v priebehu niekoľkých minút.

Licencie budú dostupné tak, že každý predseda klubu (alebo individuálny člen) dostane zoznam FAI ID členov svojho klubu a licenciu je možné stiahnuť priamo zo stránky FAI, viď príklad.

https://sportinglicences2.fai.org/licence/check-licencee/93692

Attila Csontos

sekretár LERMAS


Návrat
feb 19, 2018 Kategória: General Publikované: acsontos
Nasledujúca stránka: Ako sa stať členom