Domov

News

Informačný systém športu - dôležitá informácia

Publikované: acsontos Kategória: General

Vážení páni predsedovia klubov , individuálni členovia,   Ministerstvu školstva SR sa po dlhšej dobe podarilo uviesť do prevádzky Informačný systém športu vo verzii, ktorá je plne funkčná. Momentálne SNA je vo fáze registrácie ako národný športový zväz.V tejto súvislosti by som Vás rád oslovil s požiadavkou na aktualizáciu evidencie Vašich členov a individuálnych členov.  

Viac

Aktualizácia zoznamu členov a FAI licenčné čísla

Publikované: acsontos Kategória: General

Na stránke Zoznamu členov Vám prinášame aktualizovaný zoznam registrovaných členov a klubov LERMAS. Jednotlivci a predsedovia klubov podľa uvedeného zoznamu

Viac

Logo LERMAS - výsledky hlasovania

Publikované: acsontos Kategória: General

Dňa 20.2.2018 bolo uzatvorené hlasovanie o logo LERMAS. Z 22 návrhov vyšiel víťazne návrh č.1

Viac

Informácia o licenčných číslach FAI

Publikované: acsontos Kategória: General

Vážení priatelia-modelári konfrerencia LERMAS schválila, že kazdý člen LERMAS bude držiteľom FAI licenicu a národné licencie už nebudú udržiavané.

Viac
Stránka 1 z 6> >>
Nasledujúca stránka: Ako sa stať členom