Zaujali ma diskusie na RC Portáli o variante ako prísť k licencii FAI prostredníctvom členstva v niektorom aeroklube. Neviem síce ako to myslel autor so SYMBOLICKÝM členským poplatkom ale inak to vyzerá byť reálne. Alebo?

A ) Možnosti ,ako by sa modelári stali členom Národného Športového Zväzu , boli predmetom dlhých diskusii a hľadania najlepšieho riešenia pred založením LOERMAS. Vstup jednotlivých modelárov do Aeroklubov bola jednou z možností. Takéto riešenie bolo  odmietnuté z viacerých dôvodov:

  • Zanikli by modelárske kluby a členská základňa by sa  rozplynula v štruktúrach toho ktorého aeroklubu. Možný finančný príspevok pre mládež, talentovaných športovcov by sa rozpustil medzi Aerokluby a modelári by naň nemali priamo dosah
  • V štruktúrach SNA nebol žiadny odborný orgán, ktorý by riešil odborné otázky modelárov „roztrúsených“ po jednotlivých aerokluboch.
  • Zastupovanie modelárov pred FAI/ CIAM by bolo komplikované a popravde nemožné , kto by vybral delegátov, komu by boli povinní skladať účty, ako by sa dozvedeli o tom, čo majú pred CIAM obhajovať ?
  • Zanikol by systém odborného riadenia, organizovania a zastrešovania súťaží, garantovaného riadenia jednotlivých kategórii.
  • Jedinú výhodu by mali aerokluby, lebo by si polepšili v štatistike vekového  zloženia  a tým i prístup k peniazom určeným mládeži
  • Bola by priamo ohrozená kontinuita športovej reprezentácie v leteckom a raketom-odelárskom športe, ktorá je jedinou zárukou progresívneho rastu Príspevku. Bez výsledkov by sa znižovala výška Príspevku, ktorý by za pár rokov skončil na hranici v akej bol v roku 2015 ,iba pre SNA( teda bez modelárov). Takže , za pár rokov by modelársky šport zanikol a zostalo by iba poletovanie pre radosť. Pokiaľ by také bolo podporované zo strany štátnych orgánov a samotných Aeroklubov ?

B ) čo  myslel AUTOR pod pojmom – symbolický poplatok? Poväčšine je členské v Aerokluboch podstatne vyššie ako teraz ,v LERMAS,  po zvýšení. Nehľadiac na to, že s členstvom v Aeroklube sa prijímajú aj iné povinností a záväzky.

C ) Strašne mylné  a zavadzajúce sú informácie o tom, že jediným orgánom, ktorý čokoľvek smie a môže vybaviť vo FAI je SNA. Teda, že bez podpisu a pečiatky SNA  to nejde. FAI je organizácia združujúca všetky odvetvia leteckých športov a každý z nich( teda aj AEROMODELING) má svoje vlastné orgány a presne vymedzené kompetencie . Pre modelárov je to CIAM, v ktorej má svoje zastúpenie Slovensko ,prostredníctvom LERMAS, ako Národného predstaviteľa pre  letecko  a raketo-modelársky šport.

Možno autorovi nesprávnych informácii( mimochodom ,podobné sme  počuli na našej konferencii ako vyhrážku ako to skončí ak nebudeme plniť všetko čo chce SNA) uniká skutočnosť, že SNA zastupuje ostatné letecké športy len ADMINISTRATÍVNE . Nemá orgány na riadenie odborných procesov ani  iné možnosti ako priamo tieto ovplyvňovať. Na strane druhej ako signatár  Deklarácie FAI má povinnosť podporovať všetky odvetvia leteckých športov bez rozdielu či sú členmi alebo nie sú členmi SNA . Aj v minulosti existovala zmluva medzi SNA a  ZMoS  a všetky orgány FAI boli písomne informované, že tieto povinnosti prechádzajú na LERMAS. Tento stav bol orgánmi FAI potvrdený a akceptovaný.

Je vecou každého či sa rozhodne vstúpiť  do Aeroklubu, no pokiaľ bude chcieť mať našu poistku a doklad o modelárskej  registrácii ( v podmienkach LERMAS je to jeden doklad a tým je licencia FAI) , ktorá je zároveň dokladom o poistke, musí prostredníctvom Predsedu Aeroklubu požiadať Prezídium SNA o vydanie licencie a žiadosť sa dostane na Predsedníctvo LERMAS, lebo iba LERMAS má prístupové práva k registrácii FAI. Zatiaľ platí, že niet dôvodu, prečo by sme NEČLENOVI  LERMAS mali vybavovať licenciu. Príslušnosť k LERMAS má aj širší význam a s veľkou pravdepodobnosťou sa bude len rozširovať  lebo po hromadnom nástupe dronov ( presnejšie koptér) a ich neriadenom vyčíňaní sa podmienky na prevádzku bezpilotných prostriedkov neskutočne komplikujú. Udržanie si postavenia zodpovedných užívateľov vzdušného priestoru , za ktorých sú doteraz, organizovaní modelári ,považovaní je výzva, pred ktorou stojíme. Každé spochybňovanie  jednoty a trieštenie  síl je prvým krokom k strate postavenia LERMAS  ako uznaného partnera štátnym orgánom a inštitúciám.

Z celého „návodu“ akoby vytŕčala snaha , za každú cenu sa vzoprieť a spochybniť tak prepotrebnú jednotu, ktorá je a bude podmienkou na akékoľvek rokovania o podmienkach pre modelárov .

Návod môže spôsobiť pre jednotlivcov iba rozčarovanie  a zistenie, že oveľa jednoduchšie a lacnejšie bolo stať sa členom LERMAS a venovať sa modelárskej činnosti  , ako sa pustiť cestou  nejasných postupov a ešte nejasnejších výsledkov. Autori  – šíritelia takých „ NÁVODOV“ sa môžu potom tešiť a trieť si ruky- podarilo sa  –   páchame škodičku  ďalej.