Rozšírené zasadanie orgánov LERMAS 10/2021

Vážení predsedovia klubov, individuálni členovia V dňoch 22-24.10. sa uskutoční rozšírené zasadanie orgánov LERMAS s účasťou predsedníctva, odborných rád, kontrolnej a revíznej komisie, delegátov CIAM FAI a sekretariátu s nasledujúcim programom PROGRAM: 9:00 – 12:00   Vnútorná problematika LERMAS: Prerokovanie potreby

Read more

Rokovanie zástupcov LERMAS na Letových Prevádzkových Službách, štátny podnik (LPS š.p.) – 21.1.2019

21. januára 2019 na základe našej žiadosti  bolo vykonané rokovanie s funkcionármi LPS š.p. s týmto zámerom: Podať  komplexnú informáciu  o činnosti,  organizačnej štruktúre ,cieľoch a požiadavkách modelárov   k využívaniu vzdušného priestoru. Požiadať o podporu LPS š.p. pri riešení problematiky využívania

Read more