COVID-19 opatrenia

V súvislosti s potvrdenými prípadmi COVID-19 v Slovenskej republike a s ohľadom na Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky predsedníctvo LERMAS v spolupráci s Radami odborností zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné športové podujatia – súťaže,

Read more