Činnosť združenia

Činnosť združenia je riadená orgánmi združenia. Konferencia LERMAS je najvyšším orgánom LERMAS. Predsedníctvo je najvyšším výkonným a riadiacim orgánom LERMAS v období medzi konaním konferencií. Činnosť združenia po odbornej stránke riadi rada leteckých a rada

Read more

Prečo sa stať členom

Modelári, priatelia. Snahy leteckých a raketových modelárov vyjadrené 100% podporou delegátov na mimoriadnych konferenciách týchto odborností v roku 2017, o vytvorenie samostatnej organizácie s právnou subjektivitou, ktorá mala ambíciu stať sa  riadnym členom Slovenského Národného Aeroklubu M.R. Štefánika

Read more

Poistenie v LERMAS

Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG pre poistenie činnosti členov asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti. Poistná zmluva je dostupná z tohoto odkazu. Súčasťou poistnej zmluvy sú aj Všeobecné poistné podmienky  spoločnosti Kooperatíva

Read more