Stanovy

Združenie bolo zaregistrované dňa 27.7.2017 na Ministerstve vnútra do registra občianskych združení pod číslom: VVS/1-900/90-51628 Aktulizácia stanov bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra dňa 18.2.2020. Stanovy združenia sú dostupné z  tohoto odkazu. Originál stanov (scan) je dostupný na tomto

Read more

Práca s mládežou

LERMAS v spolupráci s SNA pripravil projekt „Detského modelárskeho tábora Mladý letec„. Projekt bol podaný na Ministerstvo obrany so žiadosťou o dotáciu. Ideový zámer projektu Vám prinášame v tomto dokumente. Podmienkou realizácie projektu je získanie

Read more

Orgány asociácie

Predseda asociácie Ľubomír Krupár Podpredseda asociácie Štefan Buraj Predsedníctvo Ľubomír Krupár Štefan Buraj Jakub Drmla Michal Hricinda Kontrolná a revízna komisia Andrej Molčányi Milan Mačinga Ladislav Bohunický Sekretariát Attila Csontos

Read more

Kontakty a údaje

Názov v slovenčine: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z. Názov v angličtine: Slovak aerospace modelling association Skratka: LERMAS Sídlo: LERMAS o.z. Pri Rajčianke 49 010 01, Žilina Slovenská republika IČO:51027097 IBAN:SK04 0900 0000 0051 3601 4228, SWIFT:GIBASKBX Korešpodenčné adresy (zasielanie listových

Read more

Činnosť združenia

Činnosť združenia je riadená orgánmi združenia. Konferencia LERMAS je najvyšším orgánom LERMAS. Predsedníctvo je najvyšším výkonným a riadiacim orgánom LERMAS v období medzi konaním konferencií. Činnosť združenia po odbornej stránke riadi rada leteckých a rada

Read more