Letecko-raketomodelárska Asociácia Slovenska

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia LERMAS – Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska.

Združenie zastrešuje činnost leteckých a raketových modelárov Slovenska, ktorí sú prostredníctvom LERMAS začlenení do štrukúr Slovenského Národného Aeroklubu M.R.Štefánika.

  • Plnohodnotné zastrešenie záujmov leteckých a raketových modelárov v oblasti využívania vzdušného priestoru SR ale i evidovania pilotov, modelov, letísk, organizácia školení, vydávania osvedčení
  • Zastupovanie Leteckých Raketových modelárov pred medzinárodnými orgánmi ako riadny
    člen SNA, s možnosťou priameho ovplyvňovania tvorby a presadzovania požiadaviek pre celú oblasť leteckého športu
  • Všestranná pomoc pre prácu s mládežou a rozvoj klubovej činnosti tak pre súťažné ako i rekreačné lietanie. Finančná, odborná a metodická pomoc pre prácu s talentovanou mládežou a rozvoj krúžkovej činnosti
  • Vytvorenie a udržiavanie podmienok plnohodnotnej a vzájomnej komunikácie s členskou základňou
  • Spoločné, kolektívne poistenie škôd spôsobené tretím osobám i modelárom navzájom, tak na majetku ako i na zdraví v rozsahu, ktorý bude akceptovateľný i v zahraničí.

Smutná správa – Štefan Gerenčér

  Vo veku 63 rokov zomrel dňa 27.3.2021 Ing. Štefan Gerenčér  z.m.š, člen MK Spišská Nová Ves. V rokoch 1980 až 2000    patril k úspešným reprezentantom Slovenska a Československa v raketovom modelárstve. V tomto období sa stal niekoľkokrát majstrom Slovenska a Československa a bol víťazom niekoľkých medzinárodných súťaží.  Je držiteľom titulu Majstra Európy v kategórii makiet S7 (r. 1984)  […]

Čítať ďalej…

Výzva Erasmus+ na rok 2021

Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom SNA sme obdržali výzvu na zapojenie do programu Erasmus+ 2021. Text výzvy: Týmto si vás dovoľujeme informovať, že Európska komisia zverejnila na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie návrhov na rok 2021 v rámci programu Erasmus+ (EAC/A0/2021). Všetky potrebné informácie nájdete na nasledujúcom linku: https://www.minedu.sk/vyzva-erasmus-pre-sport/. Kluby, ktoré by mali záujem […]

Čítať ďalej…