Zoznam modelárskych plôch

Zoznam modelárskych plôch, na ktoré je vznesená požiadavka na ich registráciu na Dopravnom úrade SR sa nachádza na tomto odkaze.