Konferencia 2023 – skúšobné hlasovanie

Hlasovanie prebieha od 6.3.2023 do 12.3.2023

29
Testovacie hlasovanie - konferencia per rollam 2023

Poprosíme o zakliknutie jednej z možností čím overíme, že hlasovanie z vašej adresy prebehlo v poriadku.

Na type odpovede nezáleží.