Výberové konanie na tvorbu loga ZLŠ

Týmto vyhlasujeme výberové konanie na tvorbu loga pre novo vznikajúcu zastrešujúcu organizáciu s názvom:

Združenie Leteckých Športov

Návrh musí byť vyhotovený vo vektorovej grafike a musí zahŕňať farebnú, ako i čierno-bielu podobu loga. 

Vaše predbežné návrhy (zatiaľ v rastrovej grafike) zašlite spolu s cenovou ponukou na náš e-mail: