Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2022

V dňoch 14 – 15. 11. 2022 som sa zúčastnil workshopu organizovanom Leteckou fakultou TUKE v Košiciach.  Je potešiteľné, že pozývanie „ modelárov“ na zamestnania   o rozdelení  a správe vzdušného priestoru sa stalo dobrou tradíciou. Aj keď sme možno tí, ktorí využívajú najmenšiu časť vzdušného priestoru , postupne sme celou komunitou  „ veľkých“ užívateľov  považovaní za súčasť veľkej rodiny , bez rozdielu aké nároky na vzdušný priestor máme. Môžem všetkých modelárov ubezpečiť, že náš ústretový postoj o systémové riešenia je všetkými oceňovaný. Aj keď sa  nedarí prijímať legislatívne normy ako by sme chceli , je potrebné zbytočne nevytvárať krízové situácie a už vonkoncom nie dopustiť vznik akéhokoľvek incidentu či inej krízovej situácie z viny modelárov.

Podľa informácii  zástupcov Min. Dopravy a Dopr. Úradu je legislatívny proces pripravený na postúpenie pripravovaného zákona  o letectve  do schvaľovania v prvom štvrťroku 2023.

Na tomto mieste  musím pripomenúť, že ešte pred prijatím zákona nás čaká veľa práce a prijatie úplne nových pravidiel. Totiž len modelárske združenie, ktoré bude spĺňať kritéria dané zákonom ( dokumenty, štruktúra, funkčný systém kontrol , platná poistka ….) sa bude smieť uchádzať o získanie výnimiek z dosť prísnych obmedzení vyplývajúcich z Nariadení EÚ.

V rámci prezentácie som vystúpil  a otvoril novú, doteraz neriešenú  oblasť , ktorá determinuje  obdobie hromadného nasadenia bezpilotných prostriedkov a to oblasť PERSONÁLNU  – prípravu mladej generácie pre potreby prevádzky, opráv a celkového nasadenia „ DRONOV „vo všetkých oblastiach života.

Snažil som sa poukázať, že to boli modelári a ich krúžky, ktoré boli základným pilierom fungovania letectva v minulosti – budovania širokej základne na ktorej boli potom stavené ostatné odborností. Ani teraz tomu nebude inak a preto je výrazná potreba, práve pre modelárov vytvárať podmienky ( dať im práva na využívanie vzdušného priestoru) tak aby mohli svoje historické poslanie plniť i v období masívneho  nasadenie dronov.

Pre tých ktorý si myslia, že teraz musíme v každom klube mať odbor dronov,  ubezpečujem, že pre prevádzkovateľov ( i komerčných) dronov sú zaujímaví všetci modelári bez rozdielu akú disciplínu lietajú. Darí sa totiž udržiavať názor, že modelár je ten, ktorý vie veľa o aerodynamike, konštrukcii lietajúcich strojov, pozná nové technológie, vie veľa o nových materiáloch , tak ako o nových trendoch v pohone  ( elektrifikácia…). Pre nás by to nemalo byť nič mimoriadne – veď sme sa zhodli, že práve podpora práce s mládežou  a vzorná reprezentácia budú základnými kameňmi na ktorých budeme stavať celú našu organizáciu.

Doteraz máme podpísané memorandum o spolupráci s OZ MÁM  DRON, teraz máme ponuku na nadviazanie spolupráce i s ďalšími združeniami. Postupne budeme ponuky riešiť v rámci predsedníctva a informovať našu členskú základňu.

Je to neskutočne široká možnosť ako modelárstvo zviditeľniť ešte viac.

Predseda LERMAS

Ľubomír Krupár

https://lf.tuke.sk/wps/portal/lf/pre-verejnost/spravy/vzdusny-priestor-konferencia-2022