LERMAS sa prezentoval na Leteckom Festivale v Piešťanoch v dňoch 6 – 8. 5. 2022

 Aj keď celková úroveň medializácie a propagandy v rámci LERMAS ešte nedosahuje požadovanú úroveň podarilo sa nám presadiť a v rámci významnej leteckej akcie akou bezo sporu Letecký festival je, vzorne reprezentovať modelárov organizovaných v LERMAS. Bolo to prvý krát v histórii modelárstva na Slovensku, keď modelári dostali priestor nie iba na statické ukážky modelov, ale dostali priestor a vyčlenený čas v pevnom letovom programe po všetky tri dni.

Drobné nedostatky ako i poznatky z prípravy a organizácie nášho vystúpenia si rozoberú jednotlivé rady .

Za prípravu a organizáciu statických ukážok a perfektný chod programu v našom prezentačnom stane si pochvalu zaslúži Oto Šátek s celou svojou rodinou, mimochodom všetci sú členovia LERMAS. Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí požičali modely, poskytli podklady na veľkoplošný baner „Prehľad výsledkov našich modelárov“. Úspech mali i lety upútaných modelov pre tých najmenších divákov, ktoré ako „inštruktori“ zabezpečovali „chlapci Šátekovi“. Cennou bola pomoc paní Šátekovej a dievčat Dolobáčových pri príprave veľkého prezentačného stanu AEROSALÓNU, taktiež pomoc pri parkovaní športových lietadiel a stavaní zábran, na ktorej sa podieľali Michal Hricinda ,Vincent Dolobáč a Rastislav Kičura.

Samostatnou kapitolou boli letové ukážky . Spočiatku boli obavy od organizátorov – niet divu – veď nikto z nich nikdy niečo také na takom podujatí nezažil. Svojím vystúpením sme prelomili aj tú najmenšiu nedôveru a perfektnou organizáciou a dodržaním stanovených postupov, bezpečnostných pravidiel sme si získali rešpekt a uznanie. Program pre každý deň sme nakombinovali tak, že nevznikla ani minúta prestojov a bol pútavý a pre diváka zaujímavý. Všetky letové ukážky boli odlietané profesionálne . Divácky zaujali lety modelov poháňaných prúdovými motormi pilotované Jurajom Novotným a Marekom Plichtom, ktorý nás prišiel podporiť z Česka . Práve jeho let s vektorovaným ťahom motora vyrazil dych aj odborníkom. Zostavy zalietané Markom Pinterom a Tomášom Záhorom s obrími akrobatmi, so zadymovaním a svetlicami, upútali precíznosťou a náročnosťou 3D akrobacie. Kľudnejšie lety aerovleku Laca Stroku a Andreja Molčányiho, maketový let Jaroslava Beraga s maketou Wilgy, či akrobatický let elektro – vetroňa Jaroslava Mroska, ale i synchrónne zalietané zostavy s upútanými modelmi, Igorom Burgerom a jeho odchovancom Patrikom Dolobáčom doplnili prezentáciu širokej škály kategórii leteckých modelov. Verejné vystúpenie raketových modelárov sme pripravovali s opatrnosťou a vybrali sme ukážky rádiom riadených raketových klzákov, ktoré bezpečne a s prehľadom predviedli Simon Bolfa a Denis Galko.

Nemožno nespomenúť aj nočné vystúpenie Dana Haydena so svojím Dvoj ( teraz Troj) plošníkom ovešaný množstvom pyrotechniky a svetiel. Ale i let menšieho modelu osvetlený LED diódami, ktorý pilotoval Marko Pintér. Škoda, že sobotné nočné vystúpenie nám prekazil dážď a nechceli sme riskovať a vystúpenie odriekli. I za toto rozhodnutie sme boli pochválení, veď bezpečnosť bola je a musí byť na prvom mieste.

Letecká rozprávka organizovaná Danom Haydenom zanechala silné ohlasy u rodičov a ich ratolestí.

Osobne chcem poďakovať všetkým priamym účastníkom ale i tým, ktorí ich pripravovali a boli nápomocní pri organizovaní nášho vystúpenia.

Dostalo sa nám vysoké hodnotenie od hlavného organizátora ale i od funkcionárov riadiacich letové ukážky a máme prísľub, že takto pripravené vystúpenie budú vždy ochotne podporovať aj v budúcnosti.

Osobne verím, že problémy s pohybom áut k miestu štartov a následným parkovaním budú vyriešené k spokojnosti modelárov. Je zbytočné sa hnevať na kohokoľvek, nikto nemal predstavu o tom ako „fungujú“ modelári a ich modely – proste bolo to prvý krát.

Platilo a bude platiť, že úspech zaväzuje a nie je tomu inak ani teraz. Dosiahnuté výsledky bude potrebné rozvíjať a byť pripravení aj takým spôsobom popularizovať náš šport, našu záľubu.

Letu zdar

Predseda LERMAS

Ľubomír Krupár

Ďalšie informácie o reprezentácii LERMAS a modelárskej činnosti nájdete na odkazoch

Vystavovatelia AEROSALÓN

LERMAS