Aktualizácia manuálu k poisteniu

Dnes bol aktualizovaný manuál k poistnej zmluve LERMAS. Odkaz na dokument nájdete na stránke poistenia alebo použite priamy odkaz na uvedený dokument.

Odporúčame všetkým predsedom klubom a individuálnym členom naštudovať tento manuál aby bolo zrejmé na čo sa poistenie vzťahuje, čo je z poistenia vylúčené, a ako postupovať pri poistných udalostiach a pri organizovaní športových podujatí.