Zlaté krídla 2021 – návrat k oceneným

Dňa 3. septembra 2021 v predvečer Medzinárodného leteckého dňa SIAD sa už po šiesty krát udeľovali prestížne ocenenia v ankete Zlaté krídla – Národná cena letectva Slovenskej republiky. Galavečer sa konal na letisku M. R. Štefánika, Bratislava v hangári letky Ministerstva vnútra SR.

Cieľom ankety je prezentovať dosiahnuté výsledky civilného letectva, športového letectva, letectva silových zložiek, vedy, výskumu a školstva, ako aj zvyšovať povedomie občanov a odbornej verejnosti o týchto oblastiach. Je veľkou cťou, že za rok 2020 bolo udelené odbornou porotou ocenenie  – prvý krát v histórii leteckému modelárovi  -pánovi Mgr. Vladimírovi Zvalenému, v kategórii  Športové letectvo SR za – na svete  najdlhšie 20-ročné pôsobenie na poste juniorského teamanagera . Gratulujeme k významnej cene a ďakujeme aj my za neúnavnú a viac ako 40- ročnú prácu s mládežou a juniorskou reprezentáciou voľných vetroňov F1A v Letecko-modelárskom klube – 122 v Trenčianskej Turnej. Poďakovanie patrí  aj Paľovi Poloncovi, predsedovi poroty a členom: Ing. Miroslavovi Petrilovi, a Mariánovi Grešovi  za schválenie návrhu,  Otovi Šatekovi,  predsedovi leteckých modelárov  za návrh a Ľubovi Krupárovi, predsedovi LeRMAS za presadenie nášho športu medzi letcov. V návrhu na ocenenie kandidovali  okrem menovaného aj 84- ročný  Doc. Ing. Ján Maixner  CsC, za rekeťákov a tiež 84- ročný Oldrich Vitásek