Príspevok uznanému športu 2021 – šport mládeže s príslušnosťou

Vážení predsedovia klubov, individuálni členovia

Dňom 30.9.2021 sa uzatvorila sezóna pre získanie príspevku uznanému športu (PUŠ) 2021 z položky Šport mládeže s príslušnosťou. Sezóna začala 1.10.2020.

Čo je to PUŠ a čo je to Šport mládeže s príslušnosťou je vysvetlené tu

https://www.lermas.sk/knowledge-base/aky-je-rozdiel-medzi-prispevkom-pre-talentovanu-mladez-a-prispevkom-pre-mladez-do-23-rokov/

Aby klub mohol získať príspevok, tak športovci do 23 rokov a organizátori musia splniť podmienky uvedené v tomto článku.

Z tohto dôvodu Vás žiadam  o kontrolu vami zadaných údajov do IS LERMAS a to jednak výsledkov športovcov a jednak propozícií a výsledkových listín.

Nesprávne zapísané výsledky nebudú uznané, taktiež ani výsledky kde propozície alebo výsledková listina neobsahuje základné náležitosti ako sú uvedené na vzore

https://www.lermas.sk/?mdocs-file=1032

https://www.lermas.sk/?mdocs-file=1030

Zápis chýbajúcich výsledkov, kontrolu, prípadne opravy vykonajte do 15.10.2021.

Akékoľvek reklamácie po tomto termíne nebudú uznané. Výsledky bolo možné zapisovať počas celého obdobia priebežne.

Následne po tomto termíne prebehne formálna kontrola zapísania výsledkov a správnosti propozícií a výsledkových listín.

Nesprávne zapísané výsledky budú z IS vymazané. Potom sa tieto údaje nahrajú do štátneho športového informačného systému a prebehne výpočet výšky príspevku pre jednotlivé kluby.

K samotnému poskytnutiu príspevku a vyúčtovaniu prídu emailom samostatne informácie.

V prípade otázok, alebo problémov s kontrolou výsledkov , výsledkových listín ma kontaktujte.

S úctou

Attila Csontos, sekretariát LERMAS