Mobilná aplikácia Mám Dron

OZ Mám Dron v spolupráci s technologickým partnerom R-SYS s.r.o.  pripravili mobilnú aplikáciu umožnujúcu na Slovensku lietať s dronom alebo modelom v štýle “vidieť a byt videný” , t.j. zaregistrovať sa a umožniť zobraziť svoju pracovnú zónu a vidieť pracovne zóny ostatných užívateľov vrátane konfliktov medzi nimi, so vzdušnými priestormi, s FUA, s ochrannými pásmami letiska a pásmami s chránenou faunou a flórou vrátane zón 3. a vyššieho stupňa ochrany atď.

Partnerom OZ Mám Dron je aj LERMAS, preto očakávame, že do testovania a používania aplikácie sa zapoja aj členovia LERMAS a aktívne svojimi poznatkami budú prispievať k vylepšeniu funkcionalít systému.

Aplikáciu je možné získať cez Google Play pre Android zariadenia alebo App Store pre Apple zariadenia.

Vaše pripomienky k aplikácii môžete zasielať priamo z aplikácie alebo na emaile uvedenom na stránke mamdron.sk prípadne cez Facebook.

Chceme ešte upozorniť, že táto aplikácia nenahrádza registráciu (ktorá zatiaľ na Slovensku absentuje) podľa Vykonávacieho nariadenia  komisie EÚ 2019/947 .