Odpoveď Dopravnéhu úradu na podnet LERMAS zo dňa 15.12.2020

Na základe podnetu LERMAS ohľadne uplatňovania legislatívy Európskej únie (NEP 2019/947), podaného dňa 15.12.2020 a následnej urgencie dňa 16.5.2021 sme z Dopravného úradu obdržali nasledujúcu odpoveď.