Podanie ombudsmanovi v súvislosti s implementáciou NEP 2019/947

Dňa 1.1.2021 pod vplyvom udalostí ako súkromná osoba, (ale člen LMK Humenné a LERMAS) som podal podnet na nečinnosť orgánov verejnej správy  v súvislosti s implementáciou NEP 2019/947 na Slovensku,  ktoré napriek svojej platnosti u nás nie je uplatnené. Kancelária verejnej ochrankyne práv mi odpovedala dňa 24.5.2021.

Výsledkom odpovede je, že na Slovensku nie je určený subjekt podľa čl. 17 NEP 2019/947, ktorý by mal vykonávať činnosti podľa čl. 18.

Ombudsmanka zároveň uložila opatrenie ministrovi dopravy aby okamžite zjednal nápravu právnou úpravou.

Samotné a podanie a odpoveď ombudsmanky nájdete v priložených súboroch.

Attila Csontos