Výzva Erasmus+ na rok 2021

Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom SNA sme obdržali výzvu na zapojenie do programu Erasmus+ 2021.

Text výzvy:

Týmto si vás dovoľujeme informovať, že Európska komisia zverejnila na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie návrhov na rok 2021 v rámci programu Erasmus+ (EAC/A0/2021).

Všetky potrebné informácie nájdete na nasledujúcom linku: https://www.minedu.sk/vyzva-erasmus-pre-sport/.

Kluby, ktoré by mali záujem využiť finančné prostriedky EU môžu postupovať podľa zverejneného manuálu.