Zápisnica z elektronickej konfrerencie LERMAS 2020

V dňoch 1.12-15.12.2020 prebehlo elektronické hlasovanie konfrerencie LERMAS 2020. Na základe výsledkov hlasovania bola zostavená zápisnica z konania elektronickej konferencie LERMAS. Všetky dokumenty sú dostupné na nasledujúcich odkazoch.

Prehľad hlasovania elektronickej konferencie LERMAS 2020

Správa predsedu o činnosti LERMAS 2019-2020

Správa predsedu rady LeM 2019-2020

Správa predsedu rady RaM 2019-2020

Správa predsedu rady RaM 2019-2020 – príloha 1

Správa predsedu rady RaM 2019-2020 – príloha 2

Správa o činnosti sekretariátu a hospodárení 2019-2020

 

Attila Csontos

sekretariát LERMAS