Pokyny k hlasovaniu na elektronickej konferencii LERMAS 2020

Vážení predsedovia klubov, individuálni členovia

pripravil som pre Vás videonávod ako postupovať pri hlasovaní na elektronickej konferencii LERMAS2020.

Videonávod je dostupný na kanáli LERMAS na youtube

Čo možno nie je dosť zdôraznené vo videu je, že odkaz v menu Najnovšie články na hlasovanie Konferencia 2020 – Hlasovanie bude aktívny až od 1.12.2020.

Aj napriek tomu prihlásenie na hlasovanie a skúšobné hlasovanie, tak ako je popísané vo videu je k dispozícii už teraz.

https://www.lermas.sk/2020/05/15/test-hlasovacieho-systemu-per-rollam-lermas/

Chcem Vás touto cestou poprosiť aby ste venovali 12 minút pozornosti tomuto videu ešte pred samotným spustením hlasovania a v prípade technických problémov ma prosím kontaktujte.

Attila Csontos, sekretariát LERMAS