Alexander “Šaňo” Ember oslávil 80 rokov

V uplynulých dňoch sa dožil významného životného jubilea 80 rokov kolega modelár Ing.Alexander Ember. Patrí k nestorom leteckého modelárstva na východe, dlhoročný vedúci modelárskeho krúžku v Košiciach. Pamätáme súťaže hádzadiel na lúke pri Aničke v Košiciach, kde bolo aj vyše 30 súťažiacich.

Šaňo, ako ho familiárne volajú modelári sa venuje predovšetkým voľným kategóriam a pravidelne sa objavuje na súťažiach voľných modelov a obsadzuje popredné miesta.

V minulosti sa úspešne venoval aj upútaným modelom.

Šaňovi do ďalších rokov želáme veľa  zdravia, rodinnej pohody a chuť do stavby nových modelov a aktívnu účasť na súťažiach.

Kolegovia a kamaráti modelári