Zadávanie súťaží do kalendára LERMAS 2021

Vážení predsedovia klubov

aj napriek nepriazivej epidemiologickej situácii LERMAS stále vyvíja svoju činnosť.
Myslím že všetci pevne veríme, že pandémia pominie a športová činnosť, ktorá v roku 2020 bola utlmená sa obnoví v roku 2021.

Z tohto dôvodu Vás chcem požiadať o zadanie súťaží, tréningov, školení a ďalších aktivít do kalendára súťaží LERMAS na rok 2021.
Po dohode s predsedom LERMAS bude obmedzené zadávanie v samotnom roku 2021. Všetky akcie je potrebné do kalendára zadať do 15.11.2020, rovnako ako sa na FAI zadávajú medzinárodné súťaže. Dôvodom zmeny pravidiel je skutočnosť, že LERMAS sa stal členom Stálej medzirezortnej komisie a z dôvodu dlhodobého vyčlenenia vzdušného priestoru akcie z nášho kalendára sú podkladom pre túto komisiu na schválenie aktivít vo vzdušnom priestore SR.

Následne po zadaní súťaží funkcionári rady zodpovední za dané kategórie schvália (alebo neschvália) jednotlivé súťaže a definitívna verzia kalendára na rok 2021 bude uzavretá 1.12.2020.

Zadávanie akcií v roku 2021 bude len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Samozrejme, že zmeny termínov, kategórií a pod. bude možné realizovať na základe schválenia.

Ako s kalendárom pracovať asi nemusím vysvetľovať , ale ak by niečo nebolo jasné, tak kľudne použite video, ktoré som pred časom vytvoril

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať telefonicky, emailom, skype, facebook.

S pozdravom, Attila Csontos