Zoom meeting – práca s kalendárom LERMAS

Vážení predsedovia klubov a individuálni členovia

dňa 23.7.2020 o 20.00 odštartuje prvý zo série meetingov pomocou aplikácie Zoom.

Vzhľadom na nízku informovanosť medzi používateľmi kalendára som sa rozhodol organizovať video školenia, pretože mám od viacerých Vás odozvy, že Vám nie jasné niektoré funkcie kalendára, resp. používate ho len v obmedzenej forme atď

Počas prvého meetingu by sme si prešli všetky možnosti kalendára súťaži, a ako ho efektívne využívať pri plánovaní súťaži  a sledovaní súťaži. Postupne by som chcel robiť aj ďalšie meetingy, čo sa týka ekonomiky organizácie (napr. spracovanie podkladov pre PUŠ, spracovanie CP, atď, atď), všetko záleží na tom či bude záujem alebo nie.

Informácie na prihlásenie sa na meeting ste obdržali emailom.

V prípade, že Vám email nedorazil, tak ma kontaktujte na emailovej adrese sekretariátu, ktorá je zverejnená na web stránke LERMAS.

Attila Csontos, sekretariát LERMAS