Stanovisko predsedníctva LERMAS k Opatreniu ÚVZ OLP/4592/2020

Na základe vydaného Opatrenia č.OLP/4592/2020 zo dňa 2.6.2020 sa obnovuje súťažná športová činnosť LERMAS a to za dodržania podmienok uvedených v tomto opatrení a to najmä v bode E) uvedeného Opatrenia.

Opatrním je limitovaný počet účastníkov podujatia na max.100 osôb, týka sa to celkového počtu osôb na podujatí (súťažiaci, organizačné štáby, časomerači, bodovači, diváci, návštevníci).

Súčasne bolo Úradom verejného zdravotníctva vydané aj Opatrenie č. OLP/4591/2020 zo dňa 2.6.2020 o nosení rúšok. 

Účastníci súťaží a ďalších akcií sú povinní dodržiavať všetky platné právne normy, predpisy a ustanovenia a organizátori hromadných podujatí sú zodpovední za kontrolu dodržiavania týchto predpisov

Predsedníctvo LERMAS