Test hlasovacieho systému Per Rollam LERMAS

0
Hlasovanie 202001 o smernici per rollam

Návrh smernice per rollam je dostupný na odkaze 

 

Ďakujeme za Vaše hlasovanie. O výsledku hlasovania bude zostavený a publikovaný zápis z hlasovania.