Úhrada členských príspevkov 2020

Vážený predseda/predsedkyňa klubu

na rozšírenom zasadani predsedníctva LERMAS dňa 10.11.2019 bol stanovený členský príspevok pre členov LERMAS na rok 2020.

Výška členských príspevkov sa nemení a ostáva na rovnakej úrovni ako v roku 2019:

 • žiak a junior do veku 18 rokov – 5 euro
 • senior od 19 do 70 rokov – 25 euro
 • senior od 71 rokov – 10 euro
 • individuálny člen od 19 rokov – 50 euro

Pre správne stanovenie výšky členského pre klub je potrebné aby ste skontrolovali zoznam svojich členov a klubové údaje v informačnom systéme LERMAS

https://lermas.sport-info.sk/kluby/index.php

 1. skontrolujte (prípadne si opravte) údaje klubu v ľavom menu – Klubové údaje. Názov klubu musí byť rovnaký ako ho máte na výpise zo štatistického úradu – doklad o pridelení IČO.
 2. skontrolujte (opravte, doplne) údaje členov, ktorí sú (budú) registrovaní v LERMAS – ľavé menu Členovia. U mládeže, športových odborníkov, reprezentantov  je povinnosť vyplniť rodné číslo. 
 3. Neoznačujte žiadneho športovca ako talentovaná mládež, zmluvy z roku 2019 končia platnost 31.12.2019 a budú uzatvárané nové zmluvy. Ak je člen označený ako talentovaný športovec, tak toto označenie zrušte a dátum zmažte (v poli Talentovaný športovec od /dátum/).
 4. Veľký dôraz je potrebné dať na uvedenie správnej adresy a to hlavne presný názov ulice, súpisné a orientačné číslo, mesto, okres a PSČ. 
 5. Nového člena pridáte kliknutím na zelené tlačidlo “+” (plus)  v menu  Členovia.
 6. Neplatného člena zmažete tým, že si kliknete na meno člena a úplne dole nájdete pole Mazanie záznamu a vyberiete Zmazať záznam. Potom kliknete na Odoslať. POZOR – táto akcia je nevratná.
 7. Ak zadávate u členov a v údajoch klubu čísla účtov tak ich zadávajte do poľa Bankový účet – sponzorský príspevok (NIE do poľa Bankový účet – dotácie štátneho rozpočtu) – platí to aj pre klubové údaje aj pre údaje členov.
 8. Pre individuálnych členov – platia údaje, ktoré sú v súčasnosti uvedené v Informačnom systéme LERMAS. Pokiaľ došlo v priebehu roka 2019 k zmene vašich osobných údajov (napr. zmena bydliska) je potrebné túto zmenu oznámiť sekretariátu prostredníctvom emailu. V prípade, že nedošlo k žiadnej zmene, tak toto tiež oznámte emailom na sekretariát LERMAS. Následne Vám bude vystavený rozpis platby.

Členské príspevky je potrebné uhradiť do 15.2.2020. V prípade, že členské nebude uhradené do tohto dátumu, tak podľa platných Stanov LERMAS, bod 5.4.1.5 členstvo zaniká nezaplatením členského príspevku. Klub a jeho členovia a individuálni členovia budú následne vymazaný z databázy LERMAS a zaniknú im FAI licencie.

Z tohto dôvodu Vás žiadam o kontrolu a doplnenie členskej základne najneskôr do 31.1.2020. Následne mi odošlite email, že máte aktualizované údaje a ja na základe tejto informácie Vám vystavím rozpis platieb členských príspevkov.

V prípade akýchkoľvek dotazov ma prosím kontaktujte

Attila Csontos
Sekretariát LERMAS