Zápis z rokovania rozšíreného predsedníctva 10.11.2019

Dňa 11.10.2019 sa uskutočnilo zasadanie predsedníctva LERMAS rozšírené o predsedov rád, delegátov CIAM FAI a sekretariát.

Zápis s rokovania je dostupný na web stránke v dokumentoch LERMAS.

Súčasne pre kontrolnú komisiu boli odvzdané materiály sekretariátu na kontrolu. Zápis z kontroly je taktiež dostupný v dokumentoch na web stránke LERMAS.