Správy z posledných rokovaní orgánov LERMAS so zástupcami odborných orgánov 09/2019

10.09.2019 Rokovanie na DÚ SR

Na požiadanie Predsedu LERMAS vykonané jednanie zástupcov  LERMAS s odbornými orgánmi Dopravného Úradu SR. Nakoľko boli schválené nové dokumenty Európskej Komisie pre prevádzku bez pilotných prostriedkov považovali sme za potrebné zistiť stanovisko a predpokladaný zámer DÚ ako sa bude pokračovať.

Bola postavená skupina ” vyjednávačov” v zložení” Štefan Buraj, Andrej Molčányi, Oto Šátek a Ľubomír Krupár. Rokovania za DÚ viedol riaditeľ  sekcie Civil. letectva p.Hasíček zo svojimi príslušníkmi.

Naša komisia informovala o terajšom stave prípravy LERMAS na aplikáciu nových pravidiel a odôvodnili sme potrebu sa na budúce jednania pripraviť čo nevylučuje i vznik nových orgánov na  zabezpečenie činností, ktoré by sme mohli získať ako stavovská organizácia modelárov na Slovensku.

DÚ privítal našu ochotu a  pripravenosť aktívne riešiť problematiku modelárskej prevádzky. K realizácii nových pravidiel bude potreba aj legislatívnych zmien a  odporúčali nám aby sme pokračovali v úsilí stať sa stálym členom SMK( Spoločnej Medzirezortnej Komisie) , ktorá by  mala ovplyvniť riešenie najnákladnejšieho  problému – Vymedzenie priestorov pre lietanie s modelmi . Priestorov v ktorých by boli povolené odchýlky od všeobecne platných pravidiel ( výška 120m a iba v priestoroch G)

Zároveň nás informovali, že už majú pripravené nové Rozhodnutie. To ku ktorému sme uplatnili   pripomienky. Žiaľ k prerokovaniu ich akceptácie, či odmietnutia  už nedošlo a tak nám ostáva iba čakať. Podstatné ale bude  aby sme čo najskôr začali rokovať o nových pravidlách  a snahu o rokovania opakovali.

Platnosť Nariadenia je presne určená a začalo plynúť prechodné obdobie. To síce povoľuje lietať s modelmi podľa doterajších pravidiel, ale všetci vieme , že tie ktoré boli oklieštené vydaním R č.1 / 2015  nám toho veľa neumožňujú.

19.09.2019 Rokovanie na LPS / metodické oddelenie

Aj na základe týchto výsledkov  bola začatá príprava na zvládnutie základov správy vzdušného priestoru  všetkými organizovanými modelármi(iba tí by mali mať stanovené výnimky ..). Oslovili sme Letové prevádzkové služby ( ich metodické oddelenie) a  v uvedenom termíne vykonal prvé rokovanie Predseda LERMAS.  Vytvorenie priestorov pre lietanie s modelmi je podmienené základnou znalosťou modelárov o systéme tvorby, riadenia a správy Vzdušného priestoru.

Došlo k predbežnej dohode, že sú schopní a ochotní nám vytvoriť obsah školení a pre našu potrebu vyškoliť Našich inštruktorov. To všetko – BEZPLATNE.

Bude už našou vecou ako budeme pokračovať v príprave ostatných. Predsedníctvo  a Rady o tom budú rokovať a budeme hľadať taký model aby sa to dalo zvládnuť tak časovo ako i finančne.

Správy z posledných rokovaní orgánov LERMAS so zástupcami odborných orgánov.