Výberové konanie na riadiaceho letovej prevádzky

Vážený obchodný partner,

Letové prevádzkové Služby Slovenskej republiky, štátny podnik ako poskytovateľ leteckých navigačných služieb si Vás dovoľuje osloviť  a požiadať o súčinnosť pri intenzívnom hľadaní nových kandidátov na pozíciu „riadiaceho letovej prevádzky“. Táto téma sa stáva viac aktuálnou, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že trh práce vo svojom vývoji podlieha aj ďalším vplyvom, ktoré úplne z úrovne podniku nedokážeme ovplyvniť. Momentálne zaznamenávame nižší záujem o túto profesiu, a preto sa obraciame aj na Vás, ako partnerov, ktorých činnosť s pozíciou riadiaceho letovej prevádzky úzko súvisí.

Výberové konanie na riadiaceho letovej prevádzky  prebieha intenzívne od začiatku minulého roku a nebolo prerušené. Veríme, že aj vo Vašich radoch sa nájdu naši priaznivci, ktorí vedia tento náš aktívny záujem propagovať do ďalších radov záujemcov o túto prácu.

Členmi aeroklubov sú fanúšikovia z oblasti  letectva, a uvítali by sme, ak by bola možnosť  v rámci Vašej pôsobnosti osloviť členov a informovať ich o  možnosti prihlásiť sa k nám prostredníctvom našich webových stránok na www.lps.sk/RLP.

V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať aj náborový leták. Uvítali by sme jeho zverejnenie na Vašich stránkach, resp. aj priestoroch Vášho aeroklubu.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii.

Letu zdar! 

S pozdravom

Michaela LEGELOVÁ

špecialista na vonkajšie vzťahy a mediálnu spoluprácu

LPS SR, š. p.

Ivanská cesta 93

823 07  Bratislava 216