Stav členskej základne LERMAS k 25.5.2019

Dňom 31.3.2019 bol ukončený proces registrácie členskej základne LERMAS v roku 2019. Súčasne bola ukončená registrácia nových klubov. Všetky registrované kluby v LERMAS majú právny formu 701 – združenie, čím bol splnený jeden zo záverov riadnej konferencie LERMAS z decembra 2018.

Tak ako sa dalo predpokladať zvýšením členského v LERMAS nastal pokles členskej základne. V roku 2018 bolo registrovaných 980 členov, v súčasnosti je v LERMAS registrovaných 774 členov, čo predstavuje pokles členskej základne o 21,2%. Počet klubov v LERMAS z pôvodných 60 poklesol na 49 klubov, čo predstavuje pokles o 18,3%. Počet individuálnych členov poklesol z počtu 36 na 18, čo je pokles o 50%. Tu je potrebné povedať, že 13 individuálnych členov sa stalo členmi niektorého z klubov LERMAS.

Celková suma členského vyzbieraná od klubov a jednotlivcov predstavuje sumu 16140 Euro. Oproti roku 2018 sa výška výberu členského zvýšila o 90%. Keby sme túto sumu chceli vyzbierať pri pôvodnom počte členov LERMAS (980), tak zníženie členského oproti súčasnej výške by bolo nasledovné – žiaci 4 Euro (teraz 5), seniori do 70 rokov 20 euro (teraz 25), seniori nad 70 rokov 8 euro (teraz 10 ) a individuálni členovia 40 euro (teraz 50).

Plánovaný výber členského na rok 2019 bol vo výške 21500 Euro. Celkovo vyzbieraná suma je teda o 25% nižsia ako bol stanovený plán.

Súčasne s ukončením registrácie na rok 2019 boli obnovené aj FAI licencie. Zoznam členov LERMAS vrátane FAI licenčných čísel je uvedený na tomto odkaze.

Na tomto odkaze je uvedený zoznam klubov LERMAS, vrátane počtov registrovaných členov v týchto kluboch.