Stav členskej základne LERMAS k 31.3.2019

Dňom 31.3.2019 bol ukončený proces registrácie členskej základne LERMAS v roku 2019. Súčasne bola ukončená registrácia nových klubov. Všetky registrované kluby v LERMAS majú právny formu 701 – združenie, čím bol splnený jeden zo záverov riadnej konferencie LERMAS z decembra 2018. Tak ako sa dalo predpokladať zvýšením členského v LERMAS nastal pokles členskej základne. V roku 2018 bolo registrovaných 980 členov, v súčasnosti je v LERMAS registrovaných 772 členov, čo predstavuje pokles členskej základne o

Read more