Pripomienkovanie návrhu Rozhodnutia č.1/2019

Predsedníctvo LERMAS spolu s radami leteckých a raketových modelárov dáva členom LERMAS možnosť pripomienkovania návrhu Rozhodnutia č.1/2019 Dopravného úradu O podmienkach vykonania letu bezpilotným lietadlom vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky

Na tomto odkaze nájdete predmetný návrh. Pripomienkovanie dokumentu vykonajte použitím funkcie Sledovanie zmien vo Worde, prípadne do textu vkladajte poznámky tak, aby bolo možné identifikovať pôvodný text a Vaše pripomienky. Ideálne je zozbierať pripomienky za celý klub a poslať všetky pripomienky naraz.

Zber pripomienok bude ukončený dňa 7.4.2019. Pripomienky k materiálu zasielajte na emailovú adresu sekretariátu.