Súťaž “My dream to fly” – môj sen lietať (2019)

FAI Lausanne každoročne organizuje veľkú medzinárodnú maliarsku súťaž pre deti, ktoré majú vzťah k letectvu. V tomto roku je témou súťaže “My dream to fly” – môj sen lietať.

V prípade, že máte vo svojom okolí juniora, ktorý okrem svojej lásky k letectvu dobre kreslí, oslovte ho prosím . FAI udeľuje najlepším kresbám zlatú, striebornú a bronzovú medailu.

Práce sú rozdelené do troch kategórií podľa veku:

  • Group I – Junior Category (Date of birth between 1 January 2009 and 31 December 2012).
  • Group II – Intermediate Category (Date of birth between 1 January 2005 and 31 December 2008).
  • Group III – Senior Category (Date of birth between 1 January 2001 and 31 December 2004)

Nie je dovolená kresba ceruzkou, koláž, ani obrázok nakreslený pomocou počítačového programu.

Na zadnej strane výkresu (formát A3)  sa uvádzajú nasledovné údaje:

  • Nadpis
  • Priezvisko
  • Krstné meno
  • adresa
  • Dátum narodenia (deň / mesiac / rok)
  • Krajina trvalého bydliska
  • Názov a adresa školy, ktorú dieťa navštevuje

Pripojte prosím aj osvedčenie o pravosti podľa pravidiel v nasledovnom znení:

“I/We certify that this is the original and unassisted work of …………… (name of entrant)”.

We certify that …………… (name of entrant) is a resident of …………… (name of country).

Certificates are to be signed by the entrant’s teacher, or other suitable person.

Prácu zašlite do 20.03.2019 na adresu SNA. My zabezpečíme, aby boli najlepšie práce odoslané do FAI.

Kompletné informácie o súťaži:

https://www.fai.org/yac-contest-rules

https://www.fai.org/members?f%5B0%5D=field_country%253Aname%3ASlovakia

https://www.fai.org/yac-contest-theme