Súťaž „My dream to fly“ – môj sen lietať (2019)

FAI Lausanne každoročne organizuje veľkú medzinárodnú maliarsku súťaž pre deti, ktoré majú vzťah k letectvu. V tomto roku je témou súťaže „My dream to fly“ – môj sen lietať. V prípade, že máte vo svojom okolí juniora, ktorý okrem svojej lásky k letectvu dobre kreslí, oslovte ho prosím . FAI udeľuje najlepším kresbám zlatú, striebornú a bronzovú medailu. Práce sú rozdelené do troch kategórií podľa veku: Group I – Junior Category (Date of birth between 1

Read more

Zápis zo zasadnutia CIAM FAI Bureau

Ankara, Turecko 30.11. – 1.12.2018 Zúčastnení: Zoran Pelagič, prezident podkomisie pre raketové modelárstvo v CIAM FAI a člen CIAM Bureau Hlavné body programu: Inšpekcia terénu pre nastavajúce Svetové Letecké Hry (WAG)  ktoré sa majú konať v Ankare 2022 s konzultáciou a návrhom možných kategórií. Pre účely CIAM bolo vyhradene letisko v centre mesta ( bývalý hypodrom). Celkový letový             priestor je približné 800x350m (Obr.1 a 2). Predmetom jednania bolo aj analyzovať a navrhnúť kategórie tak,

Read more