Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve – 2019

Dopravný úrad v spolupráci s Letovými prevádzkovými službami Slovenskej republiky, štátny podnik organizuje a srdečne Vás pozýva na Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve.

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve – 2019“,  sa uskutoční v sobotu 30.3.2019 o 9:00 hod. v Agroinštitúte Nitra, š. p. , Akademická 4, Nitra.

Týmto Vás chcem zároveň poprosiť o informovanie Vašich kolegov, prip. i  leteckej verejnosti v rámci Vašich možností.

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve je tiež publikovaný na hlavnej stránke DÚ a LPS SR, š.p. Presné odkazy sú:

http://letectvo.nsat.sk/2019/02/04/seminar-o-bezpecnosti-v-civilnom-letectve/

https://www.lps.sk/sk/tlacove-centrum/aktuality/item/359-seminar-o-bezpecnosti-v-civilnom-letectve-2019

Prihlasovanie je obmedzené kapacitou miest