Zaslanie výzvy na predloženie podkladov na dotácie 2019

Dňa 6.1.2019 bola členom rady leteckých a rady raketových modelárov doručená výzva na predkladanie podkladov pre získanie dotácie z Ministerstva školstva v roku 2019. Súčasťou dotácie je aj žiadosť na odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2018.