Stanovy

Združenie bolo zaregistrované dňa 27.7.2017 na Ministerstve vnútra do registra občianskych združení pod číslom: VVS/1-900/90-51628

Aktulizácia stanov bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra dňa 18.2.2020.

Stanovy združenia sú dostupné z  tohoto odkazu.

Originál stanov (scan) je dostupný na tomto odkaze.

Staršie verzie stanov (už neplatné) nájdete v archíve.