Modelárske plochy

Mapa modelárskych plôch – na uvedené plochy je požiadavka na registráciu, oficiálna registrácia uvedených miest je ešte v procese spracovania.