Stanovy

Združenie bolo zaregistrované dňa 27.7.2017 na Ministerstve vnútra do registra občianskych združení pod číslom: VVS/1-900/90-51628 Stanovy združenia sú dostupné z  tohoto odkazu. Originál stanov (scan) je dostupný na tomto odkaze.

Read more