Orgány asociácie

Predseda asociácie Ľubomír Krupár Podpredseda asociácie Štefan Buraj Predsedníctvo Ľubomír Krupár Štefan Buraj ———————- Michal Hricinda Kontrolná a revízna komisia Andrej Molčányi Milan Mačinga Ladislav Bohunický Sekretariát Attila Csontos Rada

Read more

Kontakty a údaje

Názov v slovenčine: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z. Názov v angličtine: Slovak aerospace modelling association Skratka: LERMAS Sídlo: LERMAS o.z. Pri Rajčianke 49 010 01, Žilina Slovenská republika IČO:51027097 IBAN:SK04 0900 0000 0051 3601 4228, SWIFT:GIBASKBX Korešpodenčné adresy (zasielanie listových

Read more

Činnosť združenia

Činnosť združenia je riadená orgánmi združenia. Konferencia LERMAS je najvyšším orgánom LERMAS. Predsedníctvo je najvyšším výkonným a riadiacim orgánom LERMAS v období medzi konaním konferencií. Činnosť združenia po odbornej stránke riadi rada leteckých a rada

Read more