Orgány asociácie

Predseda asociácie Ľubomír Krupár Podpredseda asociácie Štefan Buraj Predsedníctvo Ľubomír Krupár Štefan Buraj Juraj Bačiak Michal Hricinda Kontrolná a revízna komisia Andrej Molčányi   Milan Mačinga Ladislav Bohunický Sekretariát Attila Csontos Rada leteckých modelárov Predseda Oto Šátek   F1A,B,C Igor Miertuš F1D,E Pavol Polonec Malé voľné modely Vladimír Zvalený st. F2,UŠ,ŠUM,R Ján Gašpar F3A Roman Rychnavský F3B,F3J Juraj Bartek F3F Milan Krchňavý F3K Peter Malák F3U Ľubomír Sládek F5B,F5J Juraj Bačiak Historické modely František Swiety Rada

Read more

Kontakty a údaje

Názov v slovenčine: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z. Názov v angličtine: Slovak aerospace modelling association Skratka: LERMAS Sídlo: LERMAS o.z. Pri Rajčianke 49 010 01, Žilina Slovenská republika IČO:51027097 IBAN:SK04 0900 0000 0051 3601 4228, SWIFT:GIBASKBX Korešpodenčné adresy (zasielanie listových zásielok) Attila Csontos Ľubomír Krupár kpt. Jaroša 3 Pod Traťou 317 04022 Košice 96611 Trnavá Hora email: zasielanie prihlášok: správca stránky:    

Read more

Činnosť združenia

Činnosť združenia je riadená orgánmi združenia. Konferencia LERMAS je najvyšším orgánom LERMAS. Predsedníctvo je najvyšším výkonným a riadiacim orgánom LERMAS v období medzi konaním konferencií. Činnosť združenia po odbornej stránke riadi rada leteckých a rada raketových modelárov. Na dodržiavanie stanov, predpisov, hospodárenia a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo stanov združenia je ustanovená kontrolná a revízna komisia.

Read more